tisdag 19 april 2016

Att odla

Det Nya Livet har startat på allvar och det handlar om att odla i stället för att konsumera. Det handlar om att odla i alla bemärkelser och fram för allt att odla det Nya Livets ledare. Alla kan växa i medvetande och alla kan bidra till att andra växer i medvetandet. Det är vår viktigaste uppgift i den nya tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar